Tentoonstelling “De versterkte stad Zaltbommel”

Tot en met 22 januari 2017 is in de benedenzalen van Museum Stadskasteel Zaltbommel een expositie rondom De versterkte stad Zaltbommel te zien. De expositie sluit aan bij de publicatie van het gelijknamige boek dat op 4 november jl door de gemeente Zaltbommel is gepresenteerd. Expositie en publicatie zijn naar aanleiding van de viering van 700 jaar stadsrechten.

Bijzonder in de expositie zijn de portretten  van François de Virieu en Françoise  de Witte met wie hij gehuwd was. De Virieu was de hofmeester van prins Willem I. De portretten zijn in bruikleen afgestaan door Paleis het Loo en dateren uit de laatste kwart van de zestiende eeuw. De schilder is onbekend. Er worden enkele archeologische voorwerpen getoond die laten zien dat Zaltbommel al een oude bewoningsgeschiedenis kent en dat de nederzetting leidde tot een grote stad van betekenis met 700 jaar geleden stadsrechten. In 1572 werd de stad onafhankelijk verklaard  en deed afstand van de Spaanse gezag en het gezag van de hertog van Gelre. Zaltbommel was door de strategische ligging lange tijd een belangrijke stad voor de Staten Generaal en werd een grensvesting.  Maurits van Nassau liet de stad versterken volgens het plan van Adriaen Anthoniszn.

Het Stadskasteel exposeert fraaie plattegronden uit die tijd waarop de vestingstad te zien is.