Bijzondere bruikleen

Categories: Nieuws

Momenteel is er een nieuw schilderij te bewonderen in de Maarten van Rossemkamer. Op het doek is Maarten van Rossem afgebeeld, die in 1528 met zijn Gelderse troepen Den Haag plundert. Het is geschilderd door de 19e-eeuwse schilder Charles Rochussen (1814-1894), een veelzijdig schilder die onder andere bekend werd met zijn historiestukken over de Nederlandse geschiedenis. Dit schilderij maakte deel uit van de ‘Historische Galerij de Vos’. Vanaf 1850 liet de Amsterdamse kunstverzamelaar Jacob de Vos een serie van ruim 250 schilderijen maken, die belangrijke momenten uit de Nederlandse geschiedenis verbeeldden. De onafhankelijkheidsstrijd van het Hertogdom Gelre hoorde daar bij. Voor ons museum is het schilderij van groot belang, omdat er niet veel kunstwerken zijn, waarop Maarten van Rossem is afgebeeld. Het schilderij is een bruikleen van het Amsterdam Museum en is in ieder geval tot 1 maart 2024 in ons museum te zien.