In memoriam Peter de Rijcke (1945-2022)

Categories: Nieuws

Ons bereikte het verdrietige bericht dat op 25 augustus kunstenaar en ‘Onder den Sint Maarten’ kenner Peter de Rijcke is overleden. Peter was de kleinzoon van Johannes Cornelis Stoffels (1878-1952), één van de belangrijkste ontwerpers van de Bommelse Art Nouveau werkplaats Onder den Sint Maarten. Peter voelde een sterke connectie met ons museum, in het bijzonder met onze deelcollectie Onder den Sint Maarten objecten. Hij wist ons museum te vinden tijdens zijn voorbereidingen op een tentoonstelling over zijn grootvader in het Drents Museum (2001). Verschillende objecten uit onze museumcollectie zijn destijds in de tentoonstelling opgenomen.

Toen ons museum in 2006 een grote tentoonstelling over Onder den Sint Maarten organiseerde in de Gasthuiskapel, deelde Peter actief zijn kennis over deze boeiende Bommelse werkplaats. Ook bij de laatste tentoonstelling over Onder den Sint Maarten, in 2019, leverde Peter een actieve bijdrage. Hij gaf bijzondere stukken uit zijn eigen collectie in bruikleen, redigeerde teksten en dacht actief mee over de presentatie van de stukken, zonder daarbij zelf op de voorgrond te treden. Ook als we geen tentoonstellingen organiseerden, was Peter een prettige ‘sparring-partner’ voor onze conservator en beheerder. Regelmatig vroegen wij Peter om advies als wij vragen hadden over Onder den Sint Maarten objecten. En wederzijds stelde Peter ons op de hoogte als er een bijzonder stuk van Onder den Sint Maarten op de markt verscheen.

Los van de professionele contacten, hebben wij Peter leren kennen als een bijzonder vriendelijk, geïnteresseerd en behulpzaam mens. Ons museum wenst de familie, vrienden en bekenden van Peter sterkte toe.