De Maarten van Rossemkamer is heringericht. Er zijn bijzondere objecten uit de tijd van Maarten te zien en het geheel wordt verlevendigd door een kopie op ware grootte van het schilderij De aftocht van Maarten van Rossem na zijn aanslag op Antwerpen op 24 juli 1542, door Constantijn Francken (1661 -1717), gebaseerd op een zestiende-eeuwse tekening. Het originele schilderij is onlangs gerestaureerd en kan om die reden niet worden uitgeleend. Het Museum aan de Stroom (MAS) te Antwerpen heeft echter toestemming gegeven om een afdruk te maken.

Tot april 2018 is een portret van Maarten van Rossem in bruikleen gegeven door P2 Strategie te Rossum. Dit portret is in 1956 gemaakt door A.F. van Goelst Meijer (1892-1990) naar een origineel schilderij in Kasteel de Cannenburgh in Vaassen. Van Goelst Meijer was burgemeester van Rossum en schilderde in zijn vrije tijd.