Het prachtige schilderij Gezicht in de Nonnenstraat te Zaltbommel met het Maarten van Rossemhuis (circa 1860/1870) van Eduard Alexander Hilverdink (1846-1891) dat het Stadskasteel van de Van Voorden Stichting in bruikleen heeft, gaat op reis! Als onderdeel van de tentoonstelling Karl Marx 1818-1883 Leben. Werk. Zeit wordt het schilderij in het Stadtmuseum Simeonstift in het Duitse Trier van 5 mei tot 21 oktober 2018 tentoongesteld. Karl Marx heeft enige tijd in Zaltbommel doorgebracht bij zijn oom Lion en tante Sophie Philips en zou hier ook aan zijn bekende werk Das Kapital hebben gewerkt.