Stadskasteel zoekt secretaris

Categories: Nieuws

In verband met de vervanging van een bestuurslid vanaf eind 2022 is de Stichting Museum Stadskasteel Zaltbommel op zoek naar een betrokken bestuurslid dat de rol van secretaris op zich wil nemen.
Museum Stadskasteel Zaltbommel is sinds 1935 gevestigd in een historisch pand, het huis van veldheer Maarten Van Rossem, gelegen aan de Nonnenstraat en is niet meer weg te  denken uit de Zaltbommelse samenleving. De collectie van het museum geeft een beeld van de geschiedenis van Zaltbommel en de Bommelerwaard en van het leven en werk van Fiep Westendorp.

Het museum heeft twee personeelsleden,  een conservator en een beheerder, die beiden in deeltijd werkzaamheden verrichten. Zij worden aangestuurd door het bestuur van de Stichting Museum Stadskasteel Zaltbommel. Dit bestuur telt momenteel een voorzitter, penningmeester, secretaris en nog twee algemeen bestuursleden.

Doelstellingen Stichting Museum Stadskasteel Zaltbommel.

Uit de Statuten: “De Stichting heeft tot doel het opsporen, inkopen,verzamelen en bewaren van voorwerpen, boeken, handschriften, platen, foto’s, bandopnamen, films en verdere objecten die betrekking hebben op Zaltbommel, de Bommelerwaard of Heerewaarden alsmede alle andere zaken van kunst- of cultuurhistorische betekenis.
De Stichting tracht dit te doen door het exploiteren van een museum en door allerlei activiteiten (lezingen, tijdelijke exposities) te organiseren die tot doel hebben de belangstelling voor Zaltbommel en de Bommelerwaard te vergroten”.
De uitwerking op korte/middellange termijn vindt plaats aan de hand van het tweejarig Beleidsplan
Hierin is onder meer vastgelegd: “Om haar publieksbereik te vergroten streeft de Stichting  Stadskasteel  ernaar zoveel mogelijk samen te werken met andere organisaties werkzaam op het terrein van toerisme en recreatie in de Bommelerwaard”.

 Secretaris

Werkzaamheden:

  • Neemt deel aan maandelijkse bestuursvergaderingen.
  • Verslaglegging bestuursvergaderingen
  • In overleg met o.a. voorzitter opstellen van agenda
  • .Alle overige werkzaamheden die daaruit voortkomen

Profiel:

  • Goede schriftelijke uitdrukkingsvaardigheid
  • Coöperatieve en communicatieve instelling
  • Affiniteit met doelstellingen museum

De benoeming is voor een periode van 3 jaar. De functie is onbezoldigd.

Voor meer informatie over de functie  of wanneer u direct uw belangstelling kenbaar wil maken kunt u contact opnemen met de secretaris Evert-Jan Smeenk via mailadres info@stadskasteelzaltbommel.nl